Familieterapi

Når et misbrug rykker ind i familien, ændres alting pludseligt, og familieidentiteten samt vores egen personlige identitet ryger ud af balance. Bekymringerne for den, der har et misbrug, bliver altoverskyggende, og der synes ikke længere at være plads til familiefællesskabet eller det enkelte individ og egne behov. Er du pårørende til en alkoholiker eller en med et stofmisbrug, så kan jeg gennem familieterapi hjælpe dig og din familie med at komme igennem den svære periode og bringe jer tættere på hinanden igen.

uddannet familieterapeut

Bliv stærkere som familie med familieterapi

Et misbrug påvirker ikke kun den afhængige, men også de enkelte i familien. Familiekonstruktionen er under pres, når der er misbrug involveret, da det unægtelig vil påvirke alle involverede parter. Hvordan du som pårørende skal forholde dig til misbruget, kan være rigtig svært at vurdere, men særligt også hvordan du holder sammen på familien. Dette kan familieterapi hjælpe med. Her kan det blandt andet handle om, hvordan du og din familie skal finde jer selv i den nye rolle. Er det eksempelvis et barn, der har udviklet et misbrug, vil du som forældre naturligt gøre alt for at hjælpe dit barn ud af misbruget. I dette tilfælde kan det ofte gå ud over søskende, der pludselig står med en følelse af, at der ikke er plads til dem. At arbejde sammen som familie og få sat ord og følelser på oplevelsen af misbruget er altafgørende for familien, og det er det, der arbejdes med i familieterapi.

Gennem familieterapi arbejder vi på at genetablere det tabte fællesskab. Du og din familie får ved familieterapi den fornødne hjælp og værktøjer til at navigere i misbruget og jeres rolle som pårørende hertil. 

Ved familieterapi får du mulighed for at se dig selv, din familie og pårørende på en ny måde, så du kan finde tilbage til dig selv og dine værdier, som måske er blevet skubbet i baggrunden til fordel for misbruget. Familieterapi handler om at finde ind til hinanden igen, men også om at komme ud på den anden side som en stærkere familie. Og familieterapien kan måske indebære, at du og din familie skal lære at blive en familie på en ny måde.

Familieterapi er også et vigtigt redskab til tiden efter behandlingen af misbruget. Her handler familieterapi især om at lære at være en familie på ny i en ny konstellation. Når personen med misbruget endelig er ude på den anden side af sit misbrug, er fællesskabet i familien så stadig intakt, og kan familien fortsætte, hvor den slap? Både personen med et misbrug og de pårørende har forandret sig undervejs i processen, og det er her, at familieterapi hjælper med at få samlet familien igen ved at skabe et rum, hvor der er plads til at få talt ud om oplevelsen af misbruget, følelserne, og hvad du og din familie ønsker fremadrettet.

Familieterapi

Familieterapi - en hjælp til din familie

Har du og din familie brug for familieterapi i forbindelse med et misbrug i familien? Så tilbyder jeg terapi for pårørende til alkoholikere og personer med andre misbrug i mine lokaler i København. Kontakt mig på 20 40 01 85 eller på anja@paaroerenderaadgivning.dk for en uforpligtende snak om, hvordan jeg gennem familieterapi kan hjælpe din familie.